Önkormányzati képviselőnk legújabb beszámolója

Képviselői beszámoló XXVI. - Tokody Marcell Gergely

 

Tisztelt kőbányai Honfitársaim!

 
         Október 8-án rendkívüli ülésre gyűlt össze a képviselő-testület. A hétfői ülésre az anyag csak az ülést megelőző pénteki napon, 16:43-kor vált elérhetővé a képviselők számára, a hozzá tartozó értékbecslések pedig csak az ülés napján, az ülés előtt néhány órával.         Az ülésnek egyetlen napirendi pontja volt csupán: 427 millió forintos hitel felvétele érdekében jelzálogjog bejegyzésének engedélyezése önkormányzati ingatlanokra. Felszólalásomban nehezményeztem, hogy csak az ülést megelőző munkanapon, késő délután kaptuk meg, mi is az, amiről szavaznunk kell, így a kérdéskör bővebb, teljes körű feltérképezése lehetetlen volt. Az értékbecslés két ingatlanról szólt, melyek közül véleményem szerint az egyik (456 100 000 forintra értékelt) önmagában elegendő fedezet lett volna. Az anyagban egy további, 405 500 000 forint értékű ingatlan jelzáloggal történő megterhelése is szerepelt. Rákérdeztem, hogy vajon miért kell kétszeres mértéket is meghaladóan fedezetet biztosítani egy hitelfelvételhez. A válasz lényege annyi volt, hogy a szabad piaci verseny biztosításának érdekében szükséges. Megjegyzem, arcátlanságnak tartom a bankok részéről, hogy önmagában nem tartják kellő garanciának az önkormányzat (tágabb értelemben: a magyar állam) kötelezettségvállalását. Sajnos mi, magyarok megtapasztaltuk már, hogy ha a nemzet fiai és lányai az éhenhalás szélén állnak, a „magyar” kormány akkor is gondoskodik arról, hogy a bankok jóllakjanak. Természetesen nemmel szavaztam az előterjesztésre.         Az októberi rendes képviselő-testületi ülésre október 18-án került sor. Az ülés első perceiben esküt tettek új bizottsági tagjaink: Kacsmarcsik Györgyné (Gazdasági Bizottság) és Tubák István (Népjóléti Bizottság). Munkájukhoz fáradhatatlan kitartást, lankadatlan erőt, sok sikert kívánok! Kérem, forduljanak hozzájuk bizalommal!         Az egyes szerződések felülvizsgálatával kapcsolatos napirendnél javasoltam az ATV Zrt.-vel kötött szerződés megszüntetését. Ezen a (véleményem szerint a szó legszorosabb értelmében vett) csatornán látható a Kőbányai Regionális Híradó egy teljesen lehetetlen időpontban, minden hétfőn 17:25-től. Erre fizet ki a Kőbányai Önkormányzat milliókat az adófizetők pénzéből. Úgy gondolom, elfogadhatatlan, hogy egy magát nemzetinek, mi több, egyenesen forradalminak kikiáltó, változást hirdető vezetés az ATV-vel szerződéses kapcsolatot tartson fenn. Sok szenny ömlik ránk az említett csatornából: a „hitgyülis” Vidám Vasárnap; Avar János, Mészáros Tamás és Bolgár György (alias Drága Bolgár Úr) Újságíróklub című műsora; Egyenes Beszéd Kálmán Olgával, és még sorolhatnám. Azon a csatornán látható jelenleg a Kőbányai Regionális Híradó, ahol a korábban említett, magunkfajták számára erős vérnyomásemelő hatású műsorok megtekinthetők. Önök szerint itt lenne a helye annak a műsornak, amely kimondottan Kőbányáról szól?         Tárgyaltunk a térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről is. A napirend tárgyalásakor – támogatásom mellett – elmondtam a korábbi megjegyzéseimet. „Ha megnézzük a ráfordításokat (kiépítési költségek, folyamatos karbantartás, a kamerarendszert figyelő személyzet munkája, stb.), és mellé tesszük, hogy mi lenne, ha ehelyett rendőrök nagy számban, gyalogosan járnák a kerületet, akkor úgy gondolom, hogy egyértelműen az utóbbi megoldás lenne eredményesebb. Elmondtam, hogy mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy miként értékeli a közbiztonság javításáért jogszabályi felhatalmazás nélkül, önkéntesen szerveződő és tevékenykedő csoportokat, ám egy dolgon el kellene gondolkozni. Mi az oka annak, hogy létezik ilyen jelenség? Vajon nem a társadalom önvédelmi reakciójáról van szó, amely azért jön létre, mert az állam nem gondoskodik kellőképpen az állampolgárok védelméről? Mi az, amit ezek a csoportok, szervezetek megtesznek? Mindössze annyi, hogy végigsétálnak egy-egy olyan helyen, ahol a lakosság rettegésben él, mert nem tudja, hogy ha kilép az utcára, kitépik-e majd a nyakláncot a nyakából, megfenyegetik-e késes útonállók, akik követelik tőle a pénztárcáját, mobiltelefonját, értékeit. Vannak, akik bátor kiállással végigsétálnak az ilyen, kaotikus állapotokkal sújtott helyeken, és a puszta jelenlétükkel visszatartják a bűnözőket a bűnelkövetéstől. Lehet azt mondani, hogy az állam kizárólagos monopóliuma a közrend védelme, de akkor teljes joggal elvárható, hogy az állam tegyen eleget a kötelességeinek, lássa el megfelelően az ezzel kapcsolatos feladatait. A fentiekre való hivatkozással elmondtam, hogy a rendőrség igenis legyen jelen az utcákon, tegye a dolgát, folytassa azt az aktív bűnüldöző tevékenységet, amely a feladata, és amit a lakosság is elvár tőle. Mert szép dolog kocsikázgatni (ha úgy tetszik, járőrözni), de nem hozza el azt az eredményt, mint amit egy-egy séta a Pongrác úti lakótelepen, a Sibrik Miklós úti lakótelepen, a Hős utcában, vagy a kerület bármelyik részén eredményezne.”     

        
Tokody Marcell Gergely